Zirojević: Zamislite kakvu će reviziju rada Bratićeve da obavi SNP sa identičnom ideološkom matricom

Jedan od prioriteta Vlade Vladimira Jokovića, naveden u ekspozeu, biće revizija zatečenog stanja u oblasti prosvjete i kulture. 


Zamislite kako će reviziju rada Vesne Bratić da obavi Miomir Vojinović koji pripada partiji koja ima iste ideološke porive kao Vesna Bratić?
Partije čiji predstavnici ni riječ nijesu progovorili na ideološki brutalni nezakoniti revanšizam srećom odlazeće Vesne Bratić.


Zamislite kako će “depolitizaciju obrazovnog sistema” da izvrši kadar partije čiji su funkcioneri javno saopštavali da su nezadovoljni Krivokapićevom Vladom jer nijesu mogli da zapošljavaju “svoje”, na šta su čekali 30 godina.
Cirkus počinje 28. aprila!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *